07 ส.ค. 2563 07:26
ประชุมจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพิจิตรครั้งที่ 1/2563

ประชุมจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพิจิตรครั้งที่ [ ... ]

Read more...
03 ส.ค. 2563 13:07
ประชุมหารือการดำเนินการกรอกข้อมูลตกเกณฑ์ด้านการศึกษา จปฐ. ครั้งที่1/2563

ประชุมหารือการดำเนินการกรอกข้อมูลตกเกณฑ์ด้านการศึกษา [ ... ]

Read more...
29 ก.ค. 2563 04:41
ประชุม กศจ. พิจิตร ครั้งที่ 7/2563

ประชุม กศจ. พิจิตร ครั้งที่ 7/2563

Read more...
11 ก.ค. 2563 01:53
สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

Read more...
04 ก.ค. 2563 04:16
สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Read more...
Other Articles