ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

(ประกาศ)

(ใบสมัคร)

  1. ภาพกิจกรรม