ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

(ประกาศ)

(ใบสมัคร)

13 พ.ย. 2563 03:55
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจำปีงบประมาณ [ ... ]

Read more...
10 พ.ย. 2563 08:51
การประชุมการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองปฎิบัติราชการฯ ปี งปม.2563

การประชุมการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองปฎิบัติราชการฯ [ ... ]

Read more...
27 ต.ค. 2563 02:52
ประชุมบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่1/2563

ประชุมบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร [ ... ]

Read more...
21 ต.ค. 2563 03:36
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร (กศจ.พิจิตร) ครั้งที่ 10/2563

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร [ ... ]

Read more...
15 ต.ค. 2563 02:57
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2563

 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดพิจิตร [ ... ]

Read more...
Other Articles