ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2563

(คลิก)

  1. ภาพกิจกรรม