👉👉👉 ผู้ประสงค์สมัครสามารถติดต่อขอใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ             

👉👉👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/07/20521/
หรือ โทร 0 2280 6676 หรือ 0 2280 1729

  1. ภาพกิจกรรม