ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคกและภาคขเพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

  1. ภาพกิจกรรม