คำปฏิญานตน วันครู จังหวัดพิจิตร ครั้งที่65 ประจำปี 2564
คลิปคำปฏิญานตน

  1. ภาพกิจกรรม