คำกล่าวฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดย นายทรงกิต จันทรมณี ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดพิจิตร
คำกล่าวฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดย นายทรงกิต จันทรมณี

 

  1. ภาพกิจกรรม