เข้าร่วมประชุมผู้บริหารศธ.สัญจร  ที่จังหวัดระยอง

  1. ภาพกิจกรรม