พบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) ครั้งที่11/2562

ณ ห้องจินดารัตน์ ชั้น 3 (อาคารหลังใหม่) โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนท์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร

  1. ภาพกิจกรรม