วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรและนายธัญ  สายสุจริต รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร  และคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายพยนต์   อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานกรรมการในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

  1. ภาพกิจกรรม