วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรและนายธัญ  สายสุจริต รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร  และคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายพยนต์   อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานกรรมการในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

28 ก.ย. 2563 03:27
ระเบียนวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 9/2563

ระเบียนวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร [ ... ]

Read more...
23 ก.ย. 2563 04:01
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร [ ... ]

Read more...
18 ส.ค. 2563 06:44
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรครั้งที่ [ ... ]

Read more...
07 ส.ค. 2563 07:26
ประชุมจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพิจิตรครั้งที่ 1/2563

ประชุมจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพิจิตรครั้งที่ [ ... ]

Read more...
03 ส.ค. 2563 13:07
ประชุมหารือการดำเนินการกรอกข้อมูลตกเกณฑ์ด้านการศึกษา จปฐ. ครั้งที่1/2563

ประชุมหารือการดำเนินการกรอกข้อมูลตกเกณฑ์ด้านการศึกษา [ ... ]

Read more...
Other Articles