การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนู  อักษร รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาตัวแทนกองลูกเสือที่ชนะเลิศอันดับ 1 ของลูกเสือ เนตรนารี แต่ละประเภทเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวด ระดับประเทศต่อไป

          ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานจำนวน 550 คน ณ สนามโรงเรียนบ้านเมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร

      

      

28 ก.ย. 2563 03:27
ระเบียนวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 9/2563

ระเบียนวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร [ ... ]

Read more...
23 ก.ย. 2563 04:01
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร [ ... ]

Read more...
18 ส.ค. 2563 06:44
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรครั้งที่ [ ... ]

Read more...
07 ส.ค. 2563 07:26
ประชุมจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพิจิตรครั้งที่ 1/2563

ประชุมจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพิจิตรครั้งที่ [ ... ]

Read more...
03 ส.ค. 2563 13:07
ประชุมหารือการดำเนินการกรอกข้อมูลตกเกณฑ์ด้านการศึกษา จปฐ. ครั้งที่1/2563

ประชุมหารือการดำเนินการกรอกข้อมูลตกเกณฑ์ด้านการศึกษา [ ... ]

Read more...
Other Articles