การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนู  อักษร รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาตัวแทนกองลูกเสือที่ชนะเลิศอันดับ 1 ของลูกเสือ เนตรนารี แต่ละประเภทเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวด ระดับประเทศต่อไป

          ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานจำนวน 550 คน ณ สนามโรงเรียนบ้านเมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร

      

      

  1. ภาพกิจกรรม