วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร นายสงวนศักดิ์   เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร , นายธนู   อักษร รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

นำข้าราชการในสังกัด รณรงค์ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และมีเอกลักษณ์ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ

ผู้ที่มาติดต่องาน

      

      

      

   

 

28 ก.ย. 2563 03:27
ระเบียนวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 9/2563

ระเบียนวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร [ ... ]

Read more...
23 ก.ย. 2563 04:01
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร [ ... ]

Read more...
18 ส.ค. 2563 06:44
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรครั้งที่ [ ... ]

Read more...
07 ส.ค. 2563 07:26
ประชุมจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพิจิตรครั้งที่ 1/2563

ประชุมจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพิจิตรครั้งที่ [ ... ]

Read more...
03 ส.ค. 2563 13:07
ประชุมหารือการดำเนินการกรอกข้อมูลตกเกณฑ์ด้านการศึกษา จปฐ. ครั้งที่1/2563

ประชุมหารือการดำเนินการกรอกข้อมูลตกเกณฑ์ด้านการศึกษา [ ... ]

Read more...
Other Articles