พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระนารายณ์มหาราช

            วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระนารายณ์มหาราช โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร นำโดย นายธนู  อักษร รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมทำพิธี ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

   

   

  1. ภาพกิจกรรม