ประชุม กศจ. พิจิตร ครั้งที่ 7/2563

  1. ภาพกิจกรรม