ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2563

21 ต.ค. 2563 03:36
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร (กศจ.พิจิตร) ครั้งที่ 10/2563

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร [ ... ]

Read more...
15 ต.ค. 2563 02:57
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2563

 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดพิจิตร [ ... ]

Read more...
01 ต.ค. 2563 06:34
ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างความผูกพันภายในองค์กรของบุคลากร

การประชุมเสริมสร้างประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติงานและสร้างความผูกพันภายในองค์กร 

Read more...
28 ก.ย. 2563 03:27
ระเบียนวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 9/2563

ระเบียนวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร [ ... ]

Read more...
23 ก.ย. 2563 04:01
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร [ ... ]

Read more...
Other Articles