ประชุมบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่1/2563

  1. ภาพกิจกรรม