ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร(กศจ.) ครั้งที่ 12/2563

  1. ภาพกิจกรรม