Login Form  

   

 

 ชื่อ นางสาวปวีณา   ภุมวิภาชน์

 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ นางวาสนา   สิงหฬ

 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ นางสาวปวีณา   แก้วอินทร์

 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ผู้บริหารสำนักงาน  

นายสงวนศักดิ์   เศรษฐีธัญญาหาร

ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

   

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  

 

 

   

   

เพจสำนักงาน  

   

ข่าวเปิดสอบราชการ

   

ข่าวการศึกษา

   
© ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000