ชื่อ นางพรทิพย์   เทศแจ่ม

 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 โทร. 089-704-2266

 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.